Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας & Κλινική Εντατικής Θεραπείας
Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας σε συνεργασία με την Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στους βαριά πάσχοντες ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Έργο Αριάδνη: Τηλε-Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών/Εφήβων
Το Έργο Αριάδνη υλοποιεί μία καινοτόμο υπηρεσία υπό την ευθύνη του μη κερδοσκοπικού/κυβερνητικού οργανισμού Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας παρέχοντας υπηρεσία που αφορά στην Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των παιδιών των βαριά πασχόντων ασθενών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
  • Εικονική (virtual) προέκταση χωρικών συνόρων υπηρεσίας μέσω σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων τηλεπικοινωνίας
  • Παρέχονται εξ αποστάσεως συνεδρίες με τη χρήση εφαρμογών διαδικτύου και λογισμικών τηλεδιάσκεψης υψηλής ποιότητας ήχου και εικόνας
  • Διεξαγωγή δωρεάν συνεδριών σ' ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
Χρηματοδότηση

Το Έργο Αριάδνη χρηματοδοτείται από χορηγία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηματοδότησης Κυπριακών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών 2009-2014» ("Funds for Non-Governmental Organisations for Cyprus 2009-2014")

Περιορισμένη πρόσβαση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας & Συνέπειες...

Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν είναι σε θέση, τις περισσότερες φορές, να επισκεφθούν τον κλινικό χώρο στον οποίο νοσηλεύεται ο κηδεμόνας τους λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Όμως, η προσπάθεια διασφάλισης της προστασίας τους έχει ως συνέπειες την απομόνωση και αποξένωση του παιδιού από τον κηδεμόνα του, στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συναισθηματικά και μαθησιακά προβλήματα, καθώς και δυσκολίες προσαρμογής. Αν λάβουμε υπόψη ότι η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών που παρέχεται από Επαγγελματίες Ψυχολόγους ή/και Κοινωνικούς Λειτουργούς δεν είναι ιδιαίτερα συχνή, καθώς τα συμπτώματα δεν αναγνωρίζονται εγκαίρως ή "υποτιμώνται", το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει αρκετά τους γονείς.