Εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού προγράμματος "ICARE4ΕU" πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στις 02-03 Απριλίου 2015, όπου συναντήθηκαν με τον Διευθυντή της ΚΕΘ Γ.Ν.Λσίας, Δρ. Θ. Κυπριανού, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών «Τηλεπρομηθέα», «Τηλεαποκατάστασης», Τηλεϊατρικής και Διαχειριστή του Έργου ΑΡΙΑΔΝΗ, Δρ. Ν. Στυλιανίδη, καθώς και με άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της ΚΕΘ Γ.Ν.Λσίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "ICARE4ΕU" περιγράφει και αναλύει προσεγγίσεις που αφορούν σε τρέχοντα προγράμματα ολοκληρωμένης φροντίδας και νέα μοντέλα διεπιστημονικής φροντίδας για ανθρώπους με πολλαπλές χρόνιες παθήσεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες.

• Στοχεύει στη διάδοση της γνώσης που αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής φροντίδας

• Συμβάλλει στην αναβάθμιση του σχεδιασμού, της ευρύτερης και πιο αποτελεσματικής υλοποίησης καινοτομιών ολοκληρωμένης φροντίδας

• Διαδίδει λύσεις γνώσης και καινοτομίας με σκοπό τη βελτίωση της χρόνιας ασθένειας στην Ευρώπη

Στόχοι επίσκεψης:

• Ενημέρωση των εκπροσώπων του προγράμματος "ICARE4ΕU" γύρω από τα 8 προγράμματα πολλαπλής φροντίδας που περιλαμβάνουν ελπιδοφόρα στοιχεία σχετικά με τα γενικά κριτήρια και τις τέσσερις κυριότερες προοπτικές του "ICARE4ΕU": (α) επικέντρωση στον ασθενή, (β) χρήση τεχνολογίας, (γ) συστήματα χρηματοδότησης, (δ) θέματα διαχείρισης και ολοκλήρωσης

• Υπηρεσίες και όραμα Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

• Αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων «ΤηλεΑποκατάσταση», «ΤηλεΠρομηθέας» και «PROSAFE» από το πρόγραμμα "ICARE4EU"

Η ατζέντα θεμάτων της πρώτης ημέρας (02/04/2015) περιελάμβανε:

• Γενική επισκόπηση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΚΕΘ Γ.Ν.Λσίας

• Παρουσίαση του προγράμματος «ΤηλεΑποκατάσταση», που στηρίζει τους βαριά και χρόνιους πάσχοντες ασθενείς της κοινότητας, και επίδειξη των υπηρεσιών του

• Συνεντεύξεις: οι εκπρόσωποι του προγράμματος "ICARE4ΕU" πήραν συνεντεύξεις από μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της ΚΕΘ ΓΝΛ

Η ατζέντα θεμάτων της δεύτερης ημέρας (03/04/2015) περιελάμβανε:

• Εκτενή αναφορά στην Ψυχολογική Υποστήριξη βαριά πασχόντων ασθενών και των συγγενών τους και παρουσίαση του Προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ, που αφορά στην Ψυχολογική και Τηλε-Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και εφήβων βαριά πασχόντων ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

• Επίδειξη υπηρεσιών της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Τηλεπρομηθέας»

• Συνεντεύξεις: οι εκπρόσωποι του προγράμματος "ICARE4ΕU" πήραν συνεντεύξεις από μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της ΚΕΘ ΓΝΛ