Ιστορικό Ίδρυσης

Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας είναι Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Σωματείων & Ιδρυμάτων, με αρ. μητρώου 2953. Αν και εδρεύει στην επαρχία Λευκωσίας, εντούτοις η δράση του εκτείνεται σε ολόκληρη την Κύπρο. Η ίδρυσή του έγινε το 2006 με πρωτοβουλία Ιατρών και Νοσηλευτών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και απώτερο στόχο τη βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής επιστημονικά άρτιων και ανθρώπινων υπηρεσιών προς τον ασθενή και την οικογένειά του.

Τομείς

Το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας αποτελείται από τρεις Τομείς. Οι εργασίες κάθε Τομέα συντονίζονται από Τριμελή Επιτροπή και ο Υπεύθυνος κάθε Τομέα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας.

 • Τομέας Α - Αρωγής Ασθενών
 • Τομέας Β - Έρευνας & Ανάπτυξης
 • Τομέας Γ - Εκπαίδευσης & Τεκμηρίωσης
Σκοπός Ίδρυσης 

Ο σκοπός ίδρυσης του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου είναι η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος στήριξης των ασθενών της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας και των οικογενειών τους καθώς και η οικονομική και ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών. Επίσης επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδεύσεων που αφορούν στην Εντατική Θεραπεία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον βαριά πάσχοντα ασθενή.

Στόχοι:
 • Δημιουργία πολυεπίπεδου συστήματος στήριξης των ασθενών της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας και των οικογενειών τους
 • Προώθηση στόχων Εντατικής Θεραπείας στην Κύπρο προς όφελος των ασθενών
 • Ποικιλόμορφη ενίσχυση του έργου της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • Προώθηση έρευνας στο χώρο της Εντατικής Θεραπείας
 • Φόρουμ ανταλλαγής και συζήτησης ιδεών και εμπειριών σε θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου καθώς και διοργάνωση διαλέξεων ή σεμιναρίων
 • Αξιοποίηση και συνεργασία με κρατικούς φορείς και αρμόδια όργανα με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών Εντατικής Θεραπείας
 • Αξιοποίηση οποιασδήποτε εθελοντικής προσφοράς φίλων ή εθελοντών προς το Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας που προάγει τους πιο πάνω στόχους
 • Το έργο του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας είναι σημαντικό, τεράστιο, πολύπλευρο και δύσκολο, ενώ η σταδιακή πρόοδός του απαιτεί συνεργασία και συμμετοχή πολλών ανθρώπων. Στην προσπάθειά του να υλοποιήσει αρκετούς από τους αρχικούς του στόχους, γνωρίζει ότι πρόκειται για μακρόπνοη προσπάθεια και ότι τα περιθώρια βελτίωσης είναι μεγάλα.

Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας www.intensivecareforum.org.cy